Dragi moji župljani!

 

Drago mi je što s vama mogu podijeliti još jednu radosnu vijest za našu mladu župu. Do godine naša župa slavi deset godina svoga postojanja. Kroz sve ovo vrijeme osjećala se velika potreba za jednom dvoranom. Čitavo ovo vrijeme davao sam prednost ''sportskoj dvorani“. Međutim nakon toliko godina ništa se nije uradilo osim „svakodnevne prazne priče, pametovanja i nadmudrivanja“. U dogovoru sa obadva vijeća odlučili smo krenutoi sa vjeronaučnom dvoranom. Sve što se do sada trebalo uraditi, odrađeno je. Projekt je napravio ing. Jerko Bošnjak koji je s nama od početka naše gradnje. S njim smo počeli, s njim želim i da završimo.

Ukupni predračun sa svom opremom iznosi 287.000,00 KM ili 143.000 EURA.

 

Na sjednici obadvaju vijeća 16.03.2010 od pristigle četiri ponude izabran je dosadašnji naš majstor gosp. Anto Jurišić. Od 13 prisutnih vjećnika 12 je glasalo za Antu, jedan je bio suzdržan.

Razlozi izbora spomenutog izvođača su slijedeći:

 

  1. Sve dosadašnje radove  u našoj župi spomenuti izvođač je odradio besprijekorno;
  2. Većina njegovih radnika su naši župljani, što u ovoj recesijskoj godini nije zanemarivo;
  3. Kao i u dosadašnjim radovima izvođač je ponudio kreditiranje izgradnje do naše mogućnosti plaćanja, što je za nas jako prihvatljivo;
  4. Dogovoreni iznos gradnje od njegovog materijala ovako kako se vidi na slici je 82.000,00 KM ili 41.000 EURA.

Čim dozvole vremenske prilike, gradnja s Božjom pomoću počinje. Idemo dio po dio. Želim naglasiti onu narodnu: kamen po kamen palača ….Zrno je zrno, bilo malo ili veliko. Tako i vaši darovi. Bog nikome nije ostao dužan, neže ni vama. Unaprijed se zahvaljujem

 

Borit ćemo se kao da nećemo nigdje ništa dobiti!

Tražit ćemo kao ni šta mi nećemo darovati i doprinjeti.

Bog svojih nikada ne zaboravlja!

Sve vas pozdravlja  vaš župnik

                                                       Pavo.

 

UGOVOR O GRADNJI

 

Zaključen 22.03.2010 između Župe svetog Petra i Pavla. Novo Selo – Balegovac,

  1. zastupane po župniku vlč. Pavi Brajinović, (u daljnem tekstu Investitor).
  2. „Stanogradnja“ d.o.o. Odžak, zastupanu po direktoru Anti Jurišić,

(u daljenem tekstu Izvođač).

                        

 Članak 1.

 

Izvođenje radova po ponudi na objektu broj:05 / 10 i Predračunu za izgradnju Župne dvorane u Novom Selu.

  

            Članak 2.

 

Vrijednost radova iz premeta ovog Ugovora iznisu 82.000,00 KM ili

 41.00 Eura

            Članak 3.

 

Izvođač će radove iz predmeta ovog Ugovora izvesti u roku od 120 dana od dana uvođenja u posao.

Za dan uvođenja u posao određuje se 12.04.2010. godine.

 

         Članak 4.

 

Obvezuje se izvođač radova iz predmeta ovog ugovora da će od svog materijala izvesti prema tender dokumentaciji, zahtjevima investitora i nadzorne službe sve radove po ponudi iz člana 1. ovog ugovora..

 

         Članak 5.

 

Isplata napravljenih radova isplat će se po mogućnosti investitora........

 

 

       Izvođač                                                  Investitor

 

Anto Jurišić                                      župnik vlč. Pavao Brajino