NATJEČAJ

 

ZA ODRŽAVANJE GROBLJA SV. ANTE

 

ODBOR ZA ODRŽAVANJE GROBLJA sv. Ante, u sastavu:

 

  1. župnik
  2. Anto Katić Mate
  3. Ilija Šiljić Tadije
  4. Marko Iličević Franje
  5. Dragan Kovačević Ante

 

RASPISUJE JAVNI NATJEČAJ“ koji se odnosi na čišćenje i

održavanje sv. Ante groblja i drugih dole navedenih površina i

ostalih predviđenih poslova.

 

1. – redovno kositi navedene površine:

                                       - groblje sv. Ante do poprijeke staze,

                                      - pripadajući parking kod groblja,

                                       - zelena površina oko spomenika

                                       - dvorište kapele sv. Marka i

                                       - kosinu pokraj žive ograde kod crkve.

 

2. – poslije svake kosidbe, pokošenu travu pokupiti, što je

       zaprljano očistiti, na poseban način rasutu travu po

       grobovima obavezno pomesti.

 

3. - Nadgledati i po potrebi odvoženjem prazniti postavljenu

       korpu za smeće.

 

4. - U dogovoru sa odborom pratiti sva ostala zbivanja u groblju:

                   - ulazak spomeničara u groblje sa vozilima,

                   - nadzirati čišćenje grobova zaprljanih prilikom

                       pravljenja grobnica i spomenika,

- obavijestiti odbor o svim nepravilnostima koje se

                           budu dešavale u groblju jer je to u njegovom

                           interesu.

          

5. - Ako je zainteresiran za kopanje rake pokojniku, ima prednost

       pred ostalim, što će mu po ugovorenoj cijeni

     posebno biti plaćeno. (ako to ne rade ukopnici). Odbor

     se obvezuje da će ovu stavku usuglasiti sa prevoznicima

       pokojnika, rodbinom i župnikom.

6. – Mrtvačnicu držati čistu i urednu, na poseban način poslije

       sprovoda ako je on kopao raku.

7. - Nadzirati i i održavati grobljanski WC.

 

Mogu se prijaviti svi zainteresirani stanovnici našega sela bez obzira u koje se groblje ukopavaju. U slučaju jednake ponude prednost ipak ima onaj koji pripada ovome groblju. Kovertu sa ponudom predati u Župni ured.

Natječaj počinje u subotu, 25. veljače i traje do subote 03. ožujka, 2012 godine.

Po završetku natječaja odbor će odabrati tri najpovoljnije ponude, obaviti sa svakim ponuđačem razgovor, i donijeti svoju odluku.

Sakupljanje novca i isplata će biti u dogovorenim ratama preko godine.

 

Novo Selo, 25.02.2012                 za ODBOR - Mijo Barukčić,  

                                                                         predsjednik M.Z.