Proljeće
                   
 pričaiz života

Jednog dana, jedan slijepi čovjek sjedio je na

stepenicima jedne zgrade, sa šeširom
blizu svojih stopala i jednim natpisom na kome

je pisalo:

"Slijep sam,

 molim vas pružite mi pomoć."

Jedan slučajni prolaznik, igrom prilika stručnjak za

reklamu, koji je tuda prolazio,

zaustavio se zapažajući

da je u šeširu bilo prisutno samo
nekoliko metalnih novčića.

Savio se da bi mu pružio novac, zatim, i bez pitanja za

dozvolu, uzeo je karton, okrenuo ga ispisavši novi natpis.

U toku popodneva slučajni prolaznik se vratio do slijepog

čovjeka zapažajući da je njegov šešir ovom
prilikom bio pun novčića i novčanica.

Slijepi prosjak prepoznavajući ga po koraku

uputio mu je pitanje

da nije bio on taj koji je nešto napisao na kartonu

i što je to mogao napisati.                                             

Nato prolaznik odgovori:

"Nisam napisao neistinu!                                                       Samo napisah tvoju poruku na drugačiji način"!                  Nasmiješi se i izgubi u gužvi.

I tako slijepi čovjek nije saznao da je natpis

 jednostavno glasio:

"Danas je proljeće ....

           a ja ga ne mogu vidjeti".

Prijatelju!

Promijeni strategiju kada se oko tebe sve naopako kreće

i vidjet ćeš da će se prije ili kasnije okrenuti na bolje.

 

                      lutajući reporter