ODRŽAVANJE GROBLJA SV. ANTE

 

 

Vijeće za održavanje groblja sv.Ante , Novo Selo – Balegovac kojeg zastupa predsjednik Vijeća

Ilija Šiljić Ićko

............................... ( u daljnjem tekstu: NARUČITELJ)

                                              i                      

                    

Jakov(Jozo)Kovačevic,iz Novog Sela–Balegovca (u daljnjem tekstu: IZVOĐAČ)

sklopili su dana 06. ožujka 2012. godine sljedeći

 

UGOVOR

O održavanju groblja i javnih površina

u župi sv. Petra i Pavla Novo Selo - Balegovac

 

Članak 1.

Naručitelj ustupa a Izvodjač preuzima obvezu održavanja javnih površina u Mjesnoj zajednici Novo Selo, općina Odzak koje su u nadležnosti Vijeća i to:

 

– redovno košenje trave na površinama

       - groblja sv. Ante,

       - parkinga groblja sv.Ante,

       - travnate površine oko spomenika palim braniteljima

     - travnate površine oko kapele sv. Marka i

       - travnate površine uz živu ogradu kod crkve sv. Petra i Pavla

 

– čišćenje, skupljanje i uklanjanje pokošene trave te čišćenje zaprljanih          

       spomenika

 

- nadgledanje,pravovremeno odvoženje i pražnjenje korpe u groblju  

   sv.Ante.

 

-        Nadgledanje čistoće i urednog održavanja mrtvačnice i sanitarnih prostorija, sa posebnim naglaskom na vrijeme tijekom i nakon ukopa pokojnika

 

Članak 2.

U dogovoru sa Naručiteljem , Izvođač je dužan pratiti sva događanja i aktivnosti koje se dešavaju na groblju sv.Ante a koja se odnose prvenstveno na :

            - ulazak vozila u prostor groblja

            - održavanja ukopa pokojnika na groblju

            - nadziranje čišćenja grobova i zaprljanih površina prilikom postavljanja

             spomenika i grobnica

            - održavanje velikih spomen misa za blagdane sv.Ante i Svih svetih

            - ostale aktivnosti koje se budu dešavale na području groblja

             

Članak 3.

Izvođač je dužan cijelo vrijeme držati veliku ulaznu kapiju zaključanu te obvezno biti dostupan za otključavanje iste u slučaju potrebe

Za svaki ulazak u groblje tijekom sahrana ili postavljanja spomenika, Izvođač ce obavijestiti predsjednika ili člana Vijeća  

 

 

 

Članak 4.

Izvođač ima prednost prilikom iskopa grobnog mjesta za pokojnika sto ce biti usuglašeno između Naručitelja, Izvođača i obitelji pokojnika.

Izvođaču ce iskop biti posebno plaćen, te iskop ne ulazi u cijenu održavanja

    

Članak 5.

Naručitelj se obvezuje isplatiti iznos od 3500,00 KM (slovima: tritisucepetsto,00/100 KM) za vrijeme trajanja Ugovora

Iznos ce se isplatiti u sljedećim anuitetima:

 

   1- 300,00 KM (slovima: tristo,00/100 KM) prilikom potpisivanja Ugovora

   2- 3200,00 KM (slovima: tritisucedvjesto,00/100 KM) u četiri jednaka

       anuiteta u periodima do

       15.06.2012. , 15.09.2012. , 15.12.2012. , 15.03.2013. god

 

Isplata se može vršiti i u drugačijim anuitetima uz suglasnost obje ugovorne strane.

 

Članak 6.

Naručitelj može raskinuti Ugovor ukoliko Izvođač radova ne izvršava pravodobno i savjesno sve svoje Ugovorne obveze.

 

Izvođač može raskinuti Ugovor ukoliko Naručitelj ne izvršava pravovremeno svoje financijske obveze prema Izvođaču

 

Članak 7.

Ugovor se sklapa u 3 (tri) primjerka od kojeg 2 (dva) zadržava Naručitelj:

1 (jedan) predsjedniku odbora

1 (jedan) kod župnika

1 (jedan) Izvođač radova

 

Ugovor se sklapa na period od godinu dana, od 01.03. 2012 godine do 01.03. 2013 godine.

 

 

 

Za Naručitelja

 

Ilija Šiljić Ićko

_______________________

 

 

 

Za Izvođača

 

Jakov Kovačević Joze