BAJKA O JEDNOM MIŠU

Jednog dana, miš je gledao kroz pukotinu na zidu farmera i njegovu ženu kako otvaraju neki paket.
Kakvu hranu bi to moglo sadržavati? Pitao se. Ali kad je otkrio da je u pitanju mišolovka, bio je užasnut.

Trčeći kroz dvorište farme upozoravao je ostale vičući:

“U kući je mišolovka! U kući je mišolovka!”

Kokoš, kvocajući i čeprkajući, podigne glavu i reče:
“Gospodine Miš, to je ozbiljan problem za tebe,

ali nema baš nikakve posljedice po mene.

Ja se zbog toga ne mogu uzrujavati.”

Miš se okrene svinji i vikne:

“Mišolovka je u kući! Mišolovka je u kući!”
Svinja je suosjećala, ali reče:

“Vrlo mi je žao, gospodine Miš, ali ja tu ne mogu ništa

učiniti osim moliti. Budi siguran da si u mojim molitvama.”

Miš tada krene prema kravi:

“Mišolovka je u kući! Mišolovka je u kući!”
Krava reče: “Oh, gospodine Miš, žao mi je zbog tebe,

ali s mog nosa neće faliti koža.”

Tako se miš vratio odbijen pognute glave u kuću kako bi se sam suočio s farmerovom mišolovkom.
Te noći začuo se čudan zvuk u kući – kao zvuk kad mišolovka uhvati svoj plijen.
Farmerova žena požurila je vidjeti što se uhvatilo.

U mraku nije vidjela da je mišolovka uhvatila rep otrovne zmije. Zmija ju je ugrizla.

Farmer ju je brzo odvezao u bolnicu i kući se vratila s vrućicom. Znamo da se vrućica liječila svježom kokošjom juhom,

pa je farmer zaklao kokoš.

Ali bolest njegove žene se nastavila

pa su je došli posjetiti prijatelji i susjedi.

Da bi ih nahranio, farmer je zaklao svinju.

Farmerova žena, nažalost, nije se oporavila, umrla je.

Došlo je toliko ljudi na njen sprovod, da je farmer morao zaklati

i kravu kako bi osigurao dovoljno mesa za sve njih.

Miš je to sve gledao s velikom tugom

kroz svoju pukotinu na zidu.

Prijatelju!

 

Kad čuješ da se neko suočio s problemom

i misliš da te se to ne tiče, sjeti se ove priče.

Zapamti!

Kad je jedan od nas ugrožen, svi smo u opasnosti.

Brinite o drugima i drugi će vam vratiti.

Da! Vratit će kad se najmanje nadate.

 

                         lutajući reporter