Nije smisao korizme

     odreći se cigareta,

     a nastaviti s psovkom

 

U korizmi vjernici se, po običaju, za pokoru odriču nekog od tjelesnih užitaka, uz obvezan post i nemrs svakoga korizmenog petka.

Na Čistu srijedu ili Pepelnicu, liturgijski je običaj da se spaljuju maslinove grančice od prošlogodišnje Cvjetnice i tim se pepelom vjernicima napravi križ na čelu. Tom prilikom izgovaraju se riječi: "Sjeti se, čovječe, da si prah i da ćeš se u prah pretvoriti."

 

Svećenici navode kako je pepeljanje vrlo rječita simbolična gesta.

Posipati se pepelom - i kao izraz i kao čin:

-         znači uozbiljiti se, kajati se za svoje loše postupke.

-         znači i spremnost na nove, bolje korake.

 

Vrijeme priprave za Uskrs završava na Veliku subotu, točnije vazmenim bdijenjem, a 40 dana je izabrano prema novozavjetnom zapisu o Isusovu 40-dnevnom postu u pustinji. Crkva ističe kako korizmeni post ne znači samo odricanje od tjelesnih užitaka jela, nego ponajprije prekid sa svakodnevnim lošim navikama.

 

-         U vrijeme korizme vjernici su pozvani raditi na duhovnoj obnovi,

   da se kroz molitvu, post i dobrim djelima približe Bogu i Svetom

   pismu.
-  Potrebno je da molimo za obraćanje psovača jer psovke su rak-

   rana našeg društva.

 

Nije smisao korizme da se čovjek odrekne cigareta, pića ili nekog drugog poroka, a da nastavi s psovkom i vrijeđanjem Boga, to nije korizma, treba i nakon korizme nastaviti s dobrim djelima te da duhovna obnova u ovo korizmeno vrijeme bude trajno naslijeđe.

- Ovo treba biti radosno vrijeme,

- a ne da nas odricanje čini neraspoloženima i ljutima.

Briga za bližnjeg

Korizmeno vrijeme poziva ne samo na bavljenje samim sobom ili eventualno samo svojim odnosom prema Bogu, nego uključuje i brigu za bližnjega, osobito za onoga koji se nalazi u nekoj potrebi. Vrijeme korizme mnogi nazivaju:

-         vremenom Caritasa,

-         danima djelotvorne kršćanske ljubavi prema bližnjima.

Vjernici su pozvani da novac i druga sredstva koje su prikupili u dane posta i nemrsa daruju za dobrotvorne svrhe namijenjene onima koji su u nevolji, a u zapadnim zemljama uobičajena su i korizmena prikupljanja za potrebite.