Zašto ljudi viču kad su ljuti?

 

Hinduistički učitelj naišao je na obitelj

čiji su članovi ljutito vikali jedni na druge.

Nasmiješio se i upitao svoje učenike:

„Zašto ljudi viču jedni na druge kad su ljuti?“

Učenici su razmišljali neko vrijeme. 

 

Jedan reče:

„Vičemo zato što gubimo svoj mir.“

„Ali, zašto treba vikati kad je drugi pored vas?! “ upita učitelj.

Učenici su dali još nekoliko odgovora,

ali učitelj ni jednim nije bio zadovoljan.

 

Napokon im je objasnio:

„Kada su ljudi ljuti, njihova srca se jako udalje.

Kako bi pokrili tu udaljenost moraju vikati da bi se čuli.

Što su ljući, to jače viču.

 

Kad se ljudi vole ne viču jedno na drugo,

govore nježno,

jer njihova su srca blizu.

Razlika između njih ne postoji ili je jako mala…“

 

Hinduistički učitelj je nastavio:

„Kad se vole još više, što se događa?

Šapuću, i još se više međusobno približe.

Na kraju ne trebaju više niti šaputati,

samo se gledaju,

i potpuno se razumiju,

sve im je jasno.“

 

„Dakle, kada se svađate,

ne dopustite da se vaša srca udalje.

Ne izgovarajte riječi koje vas međusobno sve više udaljavaju,

jer će doći dan kad će udaljenost postati tako    

velika da nećete naćiput kojim ćete se vratiti.“

 

P.s. Stani! Provjeri koliko si ti udaljen,

Od onoga na koga vičeš?

   

                       lutajući reporter