POBUNA U NOVOM SELU

Dana, 10.06.2013 godine u Župnom uredu održana je sjednica proširenog Vjeća M.Z Novo Selo na koojoj su bili prisutni i općinski zastupnici našega sela. Razlog dugog i konstruktivnog sastanka je “VAĐENJE I PREVOZ ŠLJUNKA” za nasipanje auto puta. Kako sada stvari stoje situacija nije nikako dobra zato su mještani istjerali koncesionara koji je došao praviti trasu za izvoz šljunka. Dogovoreno je slijedeće:

ZAPISNIK SA PROŠIRENOG SASTANKA MJESNOG VIJEĆA MZ NOVOG SELA

Dana 10.06.2013. godine održan je prošireni sastanak Savjeta Mjesne zajednice uz prisustvo općonskih vijećnika, na kojem su uz konstruktivnu raspravu doneseni određeni zaključci:

1. Predlaže se obustava svih radova uz ovako nedefinirane i nejasne elaborate od strane izvođača radova.

2. Uz konzultacije sa moguće oštećenim privatnim osobama i određeno obeštećenje navedenih, te dodatnu naknadu za Mjesnu zajednicu, mogu biti osnova da se problem riješi na obostrano zadovoljstvo.

3. Zadužuje se Operativni tim Savjeta Mjesne zajednice sa pet vijećnika Općinskog vijeća Odžak da žurno uradi i otkloni sve najasnoće i sumnje kako bi se eksploatacija i izvoz obavili neometano.

Traži se pojašnjenje i definiranje korita rijeke Bosne jer prijeti velika opasnost za zemlju i mještane našega sela.

 

Novo Selo, 10.06.2013

 

Operativni tim:

Tomo Jurkić Matija, predsjednik

Juro Udovčić Ante

Stipo Iličević Mije

Stipo Udovčić Jure

Pero Radić Jure

Jakov Ivanković Ive

Mijo Barukčić Ive

Mato Senić Tome

Jurica Majić Ive

Anto Iličević Mije